آموزش بافتنی – قلاب بافی ۳۰ – سارافن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۵۰۰گرم نخ برای سایز ۴۰-۴۲

( هر ۱۰۰ گرم،۳۱۰متر نخ )

قلاب شماره ۳.۵